Palo Santo (Holy Wood)

฿1,220

Size: 10 ml

Certification:

Cultivation:wild

Origin: Peru

Part of Plant: Wood

Botanical Name: Bursera graveolens

 

Main Chemotypes / Compounds
Limonene, alpha-Terpineol, beta-Bisao- lene, Carvone, trans-Carveol, Juneol

สินค้าหมดแล้ว

Palo Santo เป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดบริสุทธิ์จากไม้พาโลซานโตในประเทศเปรู และใช้กรรมวิธีดั้งเดิมของประเทศเอกวาดอร์เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยสำหรับใช้ในสุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม น้ำมันหอมระเหยนี้มีกลิ่นหอมของเนยผสมกับกลิ่นเลมอนและมินต์ ในแถบอเมริกาใต้มักเผาไม้พาโลซานโตเพื่อกำจัดพลังงานลบตามแหล่งที่อยู่อาศัย ตัวน้ำมันสามารถใช้ในการเพิ่มพลังงานหรือการภาวนา และในสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่ น้ำมันนี้ยังมีส่วนผสมของสารลิโมนีนที่ได้จากเปลืองผลไม้ตระกูลส้ม ทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายเลม่อน นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของระบบการย่อยอาหาร ระบบกระดูก ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง

Share and Enjoy !

Shares