Course Essential Oils and Nervous Depression (ภาวะซึมเศร้า)

฿1,840

  • มีรายงานที่ประมาณการณ์ไว้ว่าคนไทย 1.5 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้า โดยเพศหญิงมีอัตราที่สูงกว่าเพศชาย โดยคิดเป็น 2.9% และ 1.7% ตามลำดับ
  • การวิจัยทางการแพทย์ที่ศึกษาในเชิงโมเลกุลได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดด้วยกลิ่นหอม หรือ Aromatherapy ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นการบำบัดควบคู่ เสริมการจัดการปัญหาความผิดปกติทางจิตและศึกษากลไกการรักษา งานวิจัยส่วนมากรวมไปถึงประสบการณ์จากการนำไปใช้ทางการแพทย์ ระบุว่าน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดมีคุณประโยชน์ที่ช่วยบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความผิดปกติทางอารมณ์อื่นๆได้
  • เมื่อดมน้ำมันหอมระเหยจะสามารถส่งสัญญาณไปยังระบบรับกลิ่น (Olfactory system) และกระตุ้นให้สมองหลั่งสารสื่อประสาท (เช่น เซโรโทนิน และ โดพามีน) ที่จะช่วยควบคุมอารมณ์ของเราได้
  • ในคอร์สนี้เราจะพูดถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยบำบัดความผิดปกติทางอารมณ์

Event Details

Start date: 3 June, 2021

End date: 3 June, 2021

Start time: 17:00

End time: 18:30

Venue: Video meeting - access link will be sent with receipt