Course Essential Oils for the Liver (ตับ)

฿2,025

  • ตับมีหน้าที่หลักในการกรองเลือดที่มาจากทางเดินอาหารก่อนที่จะส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย ตับยังช่วยล้างสารเคมีและช่วยในกลไกการเปลี่ยนแปลงยาหรือเมแทบอลิซึมของยา อีกทั้งยังสร้างโปรตีนสำคัญที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด และหน้าที่อื่นๆ
  • ดังนั้น ตับ จึงเป็นหนั่งในอวัยวะที่สำคัญมากในร่างกายของเรา ไม่เพียงแต่ในทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในทางอารมณ์เช่นเดียวกัน (เช่น ความโกรธ ความหงุดหงิด และอื่นๆ) ซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปและไม่ได้รับการดูแลที่ดี
  • สำหรับคอร์สนี้ เราจะพาคุณไปเรียนรู้ถึงน้ำมันหอมระเหยต่างๆ ที่มีความสามารถในการช่วยดูแลสุขภาพตับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเรา เข้าใจถึงการเลือกน้ำมันหอมระเหยและวิธการใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Event Details

Start date: 10 June, 2021

End date: 10 June, 2021

Start time: 17:00

End time: 18:30

Venue: Video meeting - access link will be sent with receipt